Rekrutacja uzupełniająca do punktów opieki dziennej

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny” ogłaszamy  rekrutację uzupełniającą do punków opieki dziennej dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów.

Termin składania dokumentów: od 19.08.2019r. do 21.08.2019r.  (do godz. 12:00).

Dysponujemy 1 wolnym miejscem w następującym Punkcie Opieki Dziennej:

Lubiąska – 1 wolne miejsce od 01.09.2019r. dla dziecka pow. 12 m-ca życia

 

Jakie wymagania musi spełnić rodzic aby uczestniczyć w zadaniu „Wrocławski Opiekun Dzienny”?

W zadaniu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria formalne na dzień składania dokumentów rekrutacyjnych oraz na dzień przystąpienia do projektu, czyli:

– posiadają miejsce zamieszkania na terenie gminy Wrocław;

– są rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka do lat 3, które na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa ukończy 12 m-c życia (zgodnie z ust. z dnia 04.02.2011 o opiece nad dziećmi do lat 3);

-zadeklarują powierzenie dziecka na min 120 h miesięcznie.

 

Jakie dokumenty obowiązują w rekrutacji i gdzie się je składa?

Dokumenty rekrutacyjne (tj. wypełniony czytelnie formularz, zaparafowany na każdej stronie i podpisany na końcu regulamin uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia kandydata) składa się w oryginale w biurze projektu, tj. we Wrocławskim Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49, pok. 23a (1p.) Dokumenty są dostępne w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

 

Zapraszamy do składanie dokumentów!

Godziny pracy biura w dniu 06.08.2019r.

Szanowni Państwo, 

informujemy, że z uwagi na pracę w terenie w dniu 06.08.2019r. (wtorek) biuro Wrocławskiego Opiekuna Dziennego pracuje w godz. 7:30 – 11:00. 

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia i zapraszamy do kontaktu w dniu 07.08.2019r. w godz 08:00 – 16:00.

Godziny pracy Biura WOD w dniach 31.07.-02.08.2019

Szanowni Państwo, 

 

uprzejmie informujemy, że w dniach 31.07.-02.08.2019r. będzie działało w zmienionych godzinach, tj. 

31.07. – w godz. 10:00-18:00

01.08. – w godz. 08:00-15:00

02.08. – w godz 08:00-15:00

 

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

WYNIKI REKRUTACJI GŁÓWNEJ

Szanowni Państwo, 

poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji głównej prowadzonej w okresie od 17.06. do 24.07.2019r. 

W pierwszej kolejności skontaktujemy się telefonicznie z pierwszymi osobami, które znajdują się na liście rankingowej. Osoby znajdujące się na najwyższych pozycjach listy, mają możliwość wyboru preferowanej lokalizacji punktu dziennej opieki. W przypadku rezygnacji osoby z dalszego procesu rekrutacji lub rezygnacji z zaproponowanej lokalizacji punktu opieki dziennej, punkt dziennej opieki zostanie zaproponowany kolejnej osobie z listy. Osoby znajdujące się na najwyższych pozycjach listy, mają możliwość wyboru preferowanej lokalizacji punktu dziennej opieki.

http://www.opiekun.wci.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2019/07/Wyniki-rekrutacji-głównej_17.06-24.07.2019.pdf

1 2 3 7