Wyniki otwartego konkursu ofert

Szanowni Państwo,

Dyrektor Wrocławskiego Centrum Integracji, w imieniu Prezydenta Wrocławia,  ogłasza wyniki otwartego konkurs ofert na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego przedmiotem był wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi  wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław.

Poniżej treść ogłoszenia:

pdf-icon Ogłoszenie

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 23.05.2016 – 30.05.2016

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”, finansowanego ze środków Gminy Wrocław, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów.

Termin składania dokumentów: 23.05.2016 – 30.05.2016 (do godz. 12:00)

Dysponujemy dodatkowymi  1 wolnym miejscem w następujących Punktach Opieki Dziennej:

Jagodno (ul. Vivaldiego)
1 wolne miejsce dla dziecka pow. 12 m-cy

Kryteria rekrutacji uzupełniającej określa §5 Regulaminu rekrutacji. 

Wszystkie dokumenty dostępne są w MENU  w zakładce Dokumenty do pobrania.

Lista wolnych miejsc może ulec zmianie po weryfikacji listy rezerwowej.

Otwarty konkurs ofert na Dziennego opiekuna

Szanowni Państwo,

Dyrektor Wrocławskiego Centrum Integracji, w imieniu Prezydenta Wrocławia,  ogłasza otwarty konkurs ofert na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi  wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław.

Termin składania dokumentów do dnia 17 czerwca do godz. 15:00

Poniżej treść ogłoszenia:

pdf-icon Ogłoszenie

pdf-icon Szczegóły ogłoszenia

pdf-icon Wzór oferty

pdf-icon Załącznik nr 2

pdf-icon Załącznik nr 4

pdf-icon Załącznik nr 8

pdf-icon Załącznik nr 9

pdf-icon Załącznik nr 10

pdf-icon Załącznik nr 11

Rekrutacja uzupełniająca 16.05.2016 – 20.05.2016

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”, finansowanego ze środków Gminy Wrocław, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów.

Termin składania dokumentów: 16.05.2016 – 20.05.2016 (do godz. 12:00)

Dysponujemy dodatkowymi  1 wolnym miejscem w następujących Punktach Opieki Dziennej:

Stare Miasto (ul. Złotoryjska)
1 wolne miejsce dla dziecka pow. 12 m-cy

Kryteria rekrutacji uzupełniającej określa §5 Regulaminu rekrutacji. 

Wszystkie dokumenty dostępne są w MENU  w zakładce Dokumenty do pobrania.

Lista wolnych miejsc może ulec zmianie po weryfikacji listy rankingowej.

1 2