Rekrutacja główna na wolne miejsca od 1 września 2017

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”, finansowanego ze środków Gminy Wrocław, ogłaszamy rekrutację główną dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów od 1 września 2017 r.  

Jednocześnie informujemy, że zmianie uległ Regulamin rekrutacji oraz kryteria dostępu do udziału w Zadaniu. 

Termin składania dokumentów: 02.06.2017 – 28.07.2017 (do godz. 12:00)

Kryteria rekrutacji głównej określa §4 Regulaminu rekrutacji. 

Wszystkie dokumenty dostępne są w MENU  w zakładce Dokumenty do pobrania.

Rekrutacja uzupełniająca 02.06.2017-09.06.2017

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”, finansowanego ze środków Gminy Wrocław, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów.

Termin składania dokumentów: 02.06.2017 – 09.06.2017 (do godz. 14:00)

Dysponujemy dodatkowym  2 wolnymi miejscami w następującym Punkcie Opieki Dziennej:

Leśnica (ul. Junacka)
2 wolne miejsca dla dzieci pow. 12 m-cy 

Kryteria rekrutacji 

uzupełniającej określa §5 Regulaminu rekrutacji. 

Wszystkie dokumenty dostępne są w MENU  w zakładce Dokumenty do pobrania.

Rekrutacja Uzupełniająca 26.05.2017- 02.05.2017 r.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”, finansowanego ze środków Gminy Wrocław, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów.

Termin składania dokumentów: 26.05.2017 – 02.06.2017 (do godz. 15:00)

 

Dysponujemy dodatkowym  2 wolnymi miejscami w następującym Punkcie Opieki Dziennej:

Leśnica (ul. Junacka)
2 wolne miejsca dla dzieci pow. 12 m-cy 

Kryteria rekrutacji 

uzupełniającej określa §5 Regulaminu rekrutacji. 

Wszystkie dokumenty dostępne są w MENU  w zakładce Dokumenty do pobrania.

Rekrutacja uzupełniająca 22.05.2017-26.05.2017

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”, finansowanego ze środków Gminy Wrocław, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów.

Termin składania dokumentów: 22.05.2017 – 26.05.2017 (do godz. 12:00)

 

Dysponujemy dodatkowym  2 wolnymi miejscami w następującym Punkcie Opieki Dziennej:

Leśnica (ul. Junacka)
2 wolne miejsca dla dzieci pow. 12 m-cy

Kryteria rekrutacji 

uzupełniającej określa §5 Regulaminu rekrutacji. 

Wszystkie dokumenty dostępne są w MENU  w zakładce Dokumenty do pobrania.

 

Otwarty konkurs ofert na Dziennego opiekuna

Szanowni Państwo,

Dyrektor Wrocławskiego Centrum Integracji, w imieniu Prezydenta Wrocławia,  ogłasza otwarty konkurs ofert na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego przedmiotem jest wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi  wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław.

Termin składania dokumentów do dnia 14 czerwca do godz. 15:00

Poniżej treść ogłoszenia:

pdf-icon Ogłoszenie

pdf-icon Szczegóły ogłoszenia

pdf-icon Wzór oferty

pdf-icon Załącznik nr 2

pdf-icon Załącznik nr 4

pdf-icon Załącznik nr 8

pdf-icon Załącznik nr 9

pdf-icon Załącznik nr 10

pdf-icon Załącznik nr 11

Rekrutacja uzupełniająca 11.05.2017 – 19.05.2017

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”, finansowanego ze środków Gminy Wrocław, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów.

Termin składania dokumentów: 11.05.2017 – 19.05.2017 (do godz. 12:00)

 

Dysponujemy dodatkowym  2 wolnymi miejscami w następującym Punkcie Opieki Dziennej:

Leśnica (ul. Junacka)
2 wolne miejsca dla dzieci pow. 12 m-cy

Kryteria rekrutacji 

uzupełniającej określa §5 Regulaminu rekrutacji. 

Wszystkie dokumenty dostępne są w MENU  w zakładce Dokumenty do pobrania.

oraz 1 wolnym miejscem w Punkcie Opieki Dziennej w dzielnicy Wrocławia Zakrzów 
(ul. Kasztelańska) .

rekrutacja uzupełniajaca 04.05.2017 – 11.05.2017

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”, finansowanego ze środków Gminy Wrocław, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów.

Termin składania dokumentów: 04.05.2017 – 11.05.2017 (do godz. 12:00)

 

Dysponujemy dodatkowym  2 wolnymi miejscami w następującym Punkcie Opieki Dziennej:

Leśnica (ul. Junacka)
2 wolne miejsca dla dzieci pow. 12 m-cy

Kryteria rekrutacji 

uzupełniającej określa §5 Regulaminu rekrutacji. 

Wszystkie dokumenty dostępne są w MENU  w zakładce Dokumenty do pobrania.

Rekrutacja uzupełniająca 12.04.2017 – 19.04.2017

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”, finansowanego ze środków Gminy Wrocław, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów w roku 2017.

Termin składania dokumentów: 12.04.2017 – 19.04.2017 (do godz. 12:00)

 

Dysponujemy dodatkowym  1 wolnym miejscem w następującym Punkcie Opieki Dziennej:

Leśnica (ul. Junacka)
1 wolne miejsce dla dziecka pow. 12 m-cy

Kryteria rekrutacji 

uzupełniającej określa §5 Regulaminu rekrutacji. 

Wszystkie dokumenty dostępne są w MENU  w zakładce Dokumenty do pobrania.

Szanowni Państwo,

Biuro zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny” w dniu dzisiejszym tj. 7 kwietnia 2017 r.

jest czynne od godz. 8:00 do 15:00.

Za utrudnienia przepraszamy

Rekrutacja uzupełniająca 03.04.2017 – 10.04.2017

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”, finansowanego ze środków Gminy Wrocław, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów w roku 2017.

Termin składania dokumentów: 03.04.2017 – 10.04.2017 (do godz. 12:00)

 

Dysponujemy dodatkowym  1 wolnym miejscem w następującym Punkcie Opieki Dziennej:

Leśnica (ul. Junacka)
1 wolne miejsce dla dziecka pow. 12 m-cy

Kryteria rekrutacji 

uzupełniającej określa §5 Regulaminu rekrutacji. 

Wszystkie dokumenty dostępne są w MENU  w zakładce Dokumenty do pobrania.

Rekrutacja uzupełniająca 08.03.2017 – 15.03.2017

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”, finansowanego ze środków Gminy Wrocław, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów w roku 2017.

Termin składania dokumentów: 08.03.2017 – 15.03.2017 (do godz. 12:00)

 

Dysponujemy dodatkowym  1 wolnym miejscem w następującym Punkcie Opieki Dziennej:

Leśnica (ul. Junacka)
1 wolne miejsce dla dziecka pow. 12 m-cy

Kryteria rekrutacji 

uzupełniającej określa §5 Regulaminu rekrutacji. 

Wszystkie dokumenty dostępne są w MENU  w zakładce Dokumenty do pobrania.

Zmiana numeru telefonu i pokoju Biura Zadania

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż od dnia 6 lutego 2017r. Biuro Zadania Wrocławski Opiekun Dzienny będzie się mieścić w pokoju 23a na I piętrze Wrocławskiego Centrum Integracji, a nie jak dotychczas w pokoju nr 18. Aktywnym numerem telefonu do Biura będzie wyłącznie numer: 71 782 35 19.

W związku z powyższymi zmianami, kontakt z Biurem Zadania może być utrudniony w dniach 02-03 lutego. 

Za utrudnienia przepraszamy!

 

Rekrutacja uzupełniająca 18.01.2017 r.-25.01.2017 r.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”, finansowanego ze środków Gminy Wrocław, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów.

Termin składania dokumentów: 18.01.2017 – 25.01.2017 (do godz. 12:00)

Dysponujemy dodatkowym  2 wolnymi miejscami w następujących Punktach Opieki Dziennej:

Leśnica (ul. Junacka)
1 wolne miejsce dla dziecka pow. 12 m-cy

 

Centrum (ul. Stopnicka)
1 wolne miejsce dla dziecka pow. 12 m-cy
Kryteria rekrutacji 

uzupełniającej określa §5 Regulaminu rekrutacji. 

Wszystkie dokumenty dostępne są w MENU  w zakładce Dokumenty do pobrania.

Lista wolnych miejsc może ulec zmianie po weryfikacji listy rezerwowej.

Pani Monika

 1. Charakterystyka opiekuna:

  Pani Monika ma 38 lat. Jest mamą dwójki chłopców (11-latka oraz 2-latka).

  Posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi jako Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym, Opiekun dzienny oraz ukończyła kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

  W ramach opieki oferuje: przyjazną atmosferę, zbliżoną do warunków domowych, ciekawe zajęcia edukacyjne oraz ogólnorozwojowe dostosowane do wieku i potrzeb dzieci, zabawę wspierającą kreatywność oraz uwrażliwiającą muzycznie a także życzliwość i wsparcie dla swoich podopiecznych a także ich rodziców.

  2. Opis miejsca sprawowania opieki:

  Mieszkanie położone jest w dzielnicy Psie Pole, na nowym, spokojnym osiedlu. Mieści się na parterze. Przed blokiem jest plac zabaw. Do mieszkania należy przydomowy ogródek na którym dzieci chętnie się bawią.

       Swoją opiekę oferuje w godzinach 7:00 – 17:00.

Pani Jola

 1. Charakterystyka opiekuna:
  Pani Jola ma 31, jest mamą dwójki dzieci (10 i 8 lat ). Przez 6 lat pracowała jako niania z dziećmi w wieku od 4 miesiąca życia  do 5 roku. Pani Jola jest osobą pogodną i odpowiedzialną. Szybko nawiązuje kontakt z dziećmi, a praca z nimi sprawia Jej ogromną radość. W punkcie zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa poprzez stały rytm dnia.
  Czas spędza z dziećmi na zajęciach ruchowych,śpiewaniu i słuchaniu piosenek i bajek, a kreatywność podopiecznych rozwija poprzez zabawy. Pani Jola pokazuje dzieciom, jak uczyć się od siebie wzajemnie. Dzieci w Punkcie Pani Joli są radosne i uśmiechnięte i chętnie wracają do Punktu.

  Opis miejsca sprawowania opieki:

  Mieszkanie położone jest na I piętrze w bloku przy ul. Zemskiej na osiedlu Nowy Dwór. Budynek mieści się z dala od głównej i ruchliwej ulicy. Nieopodal znajduje się plac zabaw, boisko, tereny zielone. Okolica cicha i spokojna.

  Mieszkanie jest przytulne, dostosowane do potrzeb dzieci, posiada dwa pokoje-sypialnię i pokój do zabaw.

    Swoją opiekę oferuje w godzinach 7:00 – 17:00.

Pani Agnieszka

 1. Charakterystyka opiekuna:
  Pani Agnieszka jest mamą dwójki dzieci, dorosłego już syna i 8 letniej córki.

  Punkt opieki dziennej prowadzi od lipca 2016 roku. Praca z dziećmi to przede wszystkim pasja zrodzona z miłości do dzieci. Jest miłą, wesołą i bardzo ciepłą osobą, szybko nawiązującą kontakt z maluchem, umiejącą podążać za nim i jego światem. Umiejętnie organizuje dzieciom czas, poprzez rozwijanie kreatywności połączone z nauką i odkrywczym poznaniem świata. Chętnie organizuje zabawy wspomagające rozwój psychomotoryczny maluszka.

  Prowadzi stały harmonogram dnia dzięki czemu dzieci czują się bezpieczne i są szczęśliwe.

  Praca opiekuna dziennego daje Pani Agnieszce ogromną satysfakcję i niekończącą się radość.

  Opis miejsca sprawowania opieki:

  Mieszkanie położone jest na I piętrze w bloku przy ul. Zemskiej na osiedlu Nowy Dwór. Budynek mieści się z dala od głównej i ruchliwej ulicy. Nieopodal znajduje się plac zabaw, boisko, tereny zielone. Okolica cicha i spokojna.

  Mieszkanie jest przytulne, dostosowane do potrzeb dzieci, posiada dwa pokoje-sypialnię i pokój do zabaw.

    Swoją opiekę oferuje w godzinach 7:00 – 17:00.

 

 

Rekrutacja uzupełniająca 11.01.2017 – 18.01.2017

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”, finansowanego ze środków Gminy Wrocław, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów.

Termin składania dokumentów: 11.01.2017 – 18.01.2017 (do godz. 12:00)

Dysponujemy dodatkowymi  2 wolnymi miejscami w następujących Punktach Opieki Dziennej:

Leśnica (ul. Junacka)
1 wolne miejsce dla dziecka pow. 12 m-cy

Jagodno (ul. Vivaldiego)

1 wolne miejsce dla dziecka pow. 12 m-cy
Kryteria rekrutacji

uzupełniającej określa §5 Regulaminu rekrutacji. 

Wszystkie dokumenty dostępne są w MENU  w zakładce Dokumenty do pobrania.

Lista wolnych miejsc może ulec zmianie po weryfikacji listy rezerwowej.

1 2 3 4