Rekrutacja Uzupełniająca 26.05.2017- 02.05.2017 r.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”, finansowanego ze środków Gminy Wrocław, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów.

Termin składania dokumentów: 26.05.2017 – 02.06.2017 (do godz. 15:00)

 

Dysponujemy dodatkowym  2 wolnymi miejscami w następującym Punkcie Opieki Dziennej:

Leśnica (ul. Junacka)
2 wolne miejsca dla dzieci pow. 12 m-cy 

Kryteria rekrutacji 

uzupełniającej określa §5 Regulaminu rekrutacji. 

Wszystkie dokumenty dostępne są w MENU  w zakładce Dokumenty do pobrania.

Rekrutacja uzupełniająca od 21.04.2017-28.04.2017 r.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”,finansowanego ze środków Gminy Wrocław, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów w roku 2017.

Termin składania dokumentów: 21.04.2017 – 28.04.2017 (do godz. 12:00)

Dysponujemy dodatkowym 1 wolnym miejscem w następującym Punkcie Opieki Dziennej:

Leśnica (ul. Junacka)
1 wolne miejsce dla dziecka pow. 12 m-cy

Kryteria rekrutacji

uzupełniającej określa §5 Regulaminu rekrutacji.

Szanowni Państwo,

Biuro zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny” w dniu dzisiejszym tj. 7 kwietnia 2017 r.

jest czynne od godz. 8:00 do 15:00.

Za utrudnienia przepraszamy