Opiekuj się dziećmi i zarabiaj – konkurs ofert na Dziennego Opiekuna

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na Dziennego Opiekuna.

Oferty można składać do 11.03.2020 r. do godziny 12:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Zadania.

Serdecznie zapraszamy!

Ogłoszenie – konkurs na Opiekuna Dziennego

Ogłoszenie – szczegóły ogłoszenia

Oferta_2020

Zał_2_2019

Zal_5_2019

Zał_9_2019

Zał_10_2019

Zał_11_2019

Zał_12_2019

zał. 13

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ OGŁOSZONEJ 13.01.2020 R.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca dla dzieci powyżej 12 mcy życia:

ul. M. Konopnickiej – 4 wolne miejsca dla dzieci pow. 12 m-ca życia

 

Z osobami, którym możemy zaproponować miejsce w Punkcie zgodnie ze wskazaną w trakcie rekrutacji lokalizacją będziemy kontaktować się telefonicznie.

Wyniki rekrutacji 13.01.2020 r. – 20.01.2020 r.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PUNKTÓW OPIEKI DZIENNEJ

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny” ogłaszamy  rekrutację uzupełniającą do punków opieki dziennej dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów.

Termin składania dokumentów:  13.01.2020 r.  do 20.01.2020 r. (do godz. 12:00).

Dysponujemy 4 wolnymi miejscami w Punkcie Opieki Dziennej:

ul. M. Konopnickiej – 4 wolne miejsca dla dzieci pow. 12 m-ca życia

 

Jakie wymagania musi spełnić rodzic aby uczestniczyć w zadaniu „Wrocławski Opiekun Dzienny”?

W zadaniu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria formalne na dzień składania dokumentów rekrutacyjnych oraz na dzień przystąpienia do projektu, czyli:

– posiadają miejsce zamieszkania na terenie gminy Wrocław;

– są rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka do lat 3, które na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa ukończy 12 m-c życia (zgodnie z ust. z dnia 04.02.2011 o opiece nad dziećmi do lat 3);

– zadeklarują powierzenie dziecka na min 120 h miesięcznie;

– zamierzają powierzać dziecko, które posiada obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepień (zgodnie z uchwałą nr XII/266/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2019 r.).

 

Jakie dokumenty obowiązują w rekrutacji i gdzie się je składa?

Dokumenty rekrutacyjne (tj. wypełniony czytelnie formularz, zaparafowany na każdej stronie i podpisany na końcu regulamin uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia kandydata) składa się w oryginale w biurze projektu, tj. we Wrocławskim Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49, pok. 23a (1p.) Dokumenty są dostępne w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

 

Zapraszamy do składanie dokumentów!

1 2 3 11