REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – UL. STAWOWA

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”, finansowanego ze środków Gminy Wrocław, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą do punktu opieki dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę
Dziennych Opiekunów

Termin składania dokumentów: 11.04.2019 – 19.04.2019 (do godz. 14:00)

Dysponujemy 1 wolnym miejscem w następującym Punkcie Opieki Dziennej:

ul. Stawowa – 1 wolne miejsce dla dziecka pow. 12 m-cy

Kryteria rekrutacji uzupełniającej określa §5 Regulaminu rekrutacji.

Wszystkie dokumenty dostępne są w MENU  w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Zapraszamy do składanie dokumentów!

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ – UL. DAKTYLOWEJ

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy wyniki rekrutacji uzupełniającej do Punktów Opieki Dziennej prowadzonej w ramach zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”. 

Lista zawiera wyniki zbiorcze Kandydatek i Kandydatów do kilku Punktów Opieki Dziennej.

Rekrutacja prowadzona była w terminie: 13.03.2019r. – 21.03.2019r.

http://www.opiekun.wci.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2019/03/rekrutaacja-uzupełniająca-13.03.2019-–-21.03.2019.pdf

1 2 3 4 5