Dokumenty do pobrania

USTAWY, ROZPORZĄDZENIA, WYTYCZNE REGULUJĄCE PRACĘ DZIENNEGO OPIEKUNA

pdf-icon Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
pdf-icon Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI DO LAT 3

 Regulamin rekrutacji dla kandydatów do udziału w zadaniu „Wrocławski Opiekun Dzienny”
Formularz rekrutacyjny kandydata do udziału w zadaniu „Wrocławski Opiekun Dzienny”
Formularz oświadczenia kandydata do udziału w zadaniu „Wrocławski Opiekun Dzienny”

WZORY DOKUMENTÓW UCZESTNIKÓW ZADANIA – RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI W WIEKU DO LAT 3

 Umowa uczestnictwa
zip-icon Załączniki

WZORY OŚWIADCZEŃ

 Przykładowe Oświadczenie o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym

NADZÓR NAD PUNKTAMI OPIEKI PROWADZONYMI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ GMINA WROCŁAW

doc-icon Nadzór nad Punktami opieki prowadzonymi przez podmioty inne niż Gmina Wrocław

Powyższe dokumenty rekrutacyjne prosimy składać osobiście lub wysłać pocztą na adres:
Wrocławskie Centrum Integracji
Biuro zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław