Pani Anna (2)

  1. Charakterystyka opiekuna:
    Pani Anna od 10 lat pracuje jako opiekunka dzieci. Wcześniej pracowała jako opiekunka w żłobku. Jest osobą pogodną i życzliwą. Kontakt z dziećmi sprawia jej ogromną radość, dużo czasu poświęca na recytowanie i śpiewnie dzieciom wierszy i bajek. Rodzice często wspominają „o dobrym wpływie opiekunki na i ich dzieci”. Podczas pobytu w punkcie opieki dzieci nigdy się nie nudzą. Często spędzają czas na uroczym placu zabaw w Ogrodzie Staromiejskim przy Teatrze Lalek, gdzie uczestniczą w zabawach i organizowanych przedstawieniach.

  2. Opis miejsca sprawowania opieki:
    Punkt opieki położony jest w Centrum Wrocławia.

Swoją opiekę oferuje w godzinach 7:00 – 17:00.