Pani Kamila

  1. Charakterystyka opiekuna:
    Pani Kamila ma 38 lat. Jest mamą dwóch chłopców (15-letniego i 4-letniego).
    Z wykształcenia jest opiekunką dziecięcą, ukończyła Liceum Medyczne, odbyła praktyki w Domu Dziecka oraz żłobkach. Pani Kamila prowadzi punkt dziennej opieki od 3 lat. Organizuje zabawy muzyczno- ruchowe, dydaktyczne, tematyczne oraz plastyczne. Praca z dziećmi dla Pani Kamili to ZABAWA, RADOŚĆ, SPONTANICZNOŚĆ. Pani Kamila podkreśla, że referencje jakie otrzymuje
    od Rodziców swoich podopiecznych są dla niej najlepszą nagrodą za wykonywaną pracę.
  2. Opis miejsca sprawowania opieki:
    Punkt mieści się w dzielnicy Psie Pole na osiedlu Kleczków. Mieszkanie mieści się na parterze w kamienicy. Jest przestronne, jasne, wydzielone jest miejsce dla dzieci- bawialnia. Na przeciwko kamienicy znajduje się plac zabaw.

    Swoją opiekę oferuje w godzinach 6:00 – 16:00.