Pani Mariia

  1. Charakterystyka opiekuna
    Pani Mariia ma 35 lat, wychowuje 3 letnią córkę. Posiada wykształcenie wyższe. Wcześniej pracowała jako wolontariusz w domu dziecka oraz niania. Uzyskanie kwalifikacji dziennego opiekuna jest dla niej szansą na pogodzenie życia zawodowego oraz rodzinnego.

    Swoją opiekę oferuje w godzinach 6:30 – 16:30.

  2. Opis miejsca opieki
    Wielorodzinny dom wolnostojący położony jest w spokojnym osiedlu – Leśnica. W pobliżu znajduje się las oraz plac zabaw. Pokój o powierzchni 19 m2 przeznaczony jest do opieki nad dziećmi. W mieszkaniu znajduje się pies przyjazny dla małych dzieci.