Rekrutacja dodatkowa 30.09.2016 – 07.10.2016

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”, finansowanego ze środków Gminy Wrocław, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów.

Termin składania dokumentów: 30.09.2016 – 07.10.2016 (do godz. 12:00)

Dysponujemy dodatkowym  1 wolnym miejscem w następującym Punkcie Opieki Dziennej:

Krzyki Ołtaszyn (ul. Masztalerza)
1 wolne miejsce dla dziecka pow. 12 m-cy


Kryteria rekrutacji uzupełniającej określa §5 Regulaminu rekrutacji. 

Wszystkie dokumenty dostępne są w MENU  w zakładce Dokumenty do pobrania.

Lista wolnych miejsc może ulec zmianie po weryfikacji listy rezerwowej.