Rekrutacja główna na wolne miejsca od 1 września 2017

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”, finansowanego ze środków Gminy Wrocław, ogłaszamy rekrutację główną dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów od 1 września 2017 r.  

Jednocześnie informujemy, że zmianie uległ Regulamin rekrutacji oraz kryteria dostępu do udziału w Zadaniu. 

Termin składania dokumentów: 02.06.2017 – 28.07.2017 (do godz. 12:00)

Kryteria rekrutacji głównej określa §4 Regulaminu rekrutacji. 

Wszystkie dokumenty dostępne są w MENU  w zakładce Dokumenty do pobrania.