Rekrutacja uzupełniająca 18.07.2016-22.07.2016

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”, finansowanego ze środków Gminy Wrocław, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów.

Termin składania dokumentów: 18.07.2016 – 22.07.2016 (do godz. 12:00)

W związku z otwarciem nowych Punktów Opieki Dziennej dysponujemy dodatkowymi  9 wolnymi miejscami.  

Nowy Dwór (ul. Gubińska – od końca lipca planowane przeniesienie Punktu Opieki Dziennej na ul. Zemską)
2 wolne miejsca dla dzieci pow. 12 m-cy

Fabryczna (ul. Brązowa – od końca lipca planowane przeniesienie Punktu Opieki Dziennej na ul. Zemską)4

 wolne miejsc dla dzieci pow. 12 m-cy 

Psie Pole (ul. Szałwiowa)3 wolne miejsca dla dzieci pow. 12 m-cy


Kryteria rekrutacji uzupełniającej określa §5 Regulaminu rekrutacji. 

Wszystkie dokumenty dostępne są w MENU  w zakładce Dokumenty do pobrania.

Lista wolnych miejsc może ulec zmianie po weryfikacji listy rezerwowej.