Rekrutacja uzupełniająca 22.11.2016-02.12.2016

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”, finansowanego ze środków Gminy Wrocław, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów.

Termin składania dokumentów: 22.11.2016 – 02.12.2016 (do godz. 12:00)

Dysponujemy dodatkowym  3 wolnymi miejscami w następujących Punktach Opieki Dziennej:

Leśnica (ul. Junacka)
1 wolne miejsce dla dziecka pow. 12 m-cy

 

Nowy Dwór (ul. Zemska)
1 wolne miejsce dla dziecka pow. 12 m-cy

 

Jagodno (ul. Vivaldiego)
1 wolne miejsce dla dziecka pow. 12 m-cy 
Kryteria rekrutacji 

uzupełniającej określa §5 Regulaminu rekrutacji. 

Wszystkie dokumenty dostępne są w MENU  w zakładce Dokumenty do pobrania.

Lista wolnych miejsc może ulec zmianie po weryfikacji listy rezerwowej.