Rekrutacja uzupełniająca od 21.04.2017-28.04.2017 r.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”,finansowanego ze środków Gminy Wrocław, ogłaszamy rekrutację uzupełniającą dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, chcących powierzać swoje dziecko/dzieci pod opiekę Dziennych Opiekunów w roku 2017.

Termin składania dokumentów: 21.04.2017 – 28.04.2017 (do godz. 12:00)

Dysponujemy dodatkowym 1 wolnym miejscem w następującym Punkcie Opieki Dziennej:

Leśnica (ul. Junacka)
1 wolne miejsce dla dziecka pow. 12 m-cy

Kryteria rekrutacji

uzupełniającej określa §5 Regulaminu rekrutacji.