Wyniki otwartego konkursu ofert

Szanowni Państwo,

Dyrektor Wrocławskiego Centrum Integracji, w imieniu Prezydenta Wrocławia,  ogłasza wyniki otwartego konkurs ofert na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego przedmiotem był wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi  wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław.

Poniżej treść ogłoszenia:

pdf-icon wyniki