WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ OGŁOSZONEJ 02.10.2019R.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca dla dzieci powyżej 12 mcy życia: 

ul. Lubiąska – 1 wolne miejsce  dla dziecka pow. 12 m-ca życia

ul. Masztalerza – 1 wolne miejsce dla dziecka pow. 12 m-ca życia

 

Lista Rankingowa