WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ OGŁOSZONEJ 13.01.2020 R.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca dla dzieci powyżej 12 mcy życia:

ul. M. Konopnickiej – 4 wolne miejsca dla dzieci pow. 12 m-ca życia

 

Z osobami, którym możemy zaproponować miejsce w Punkcie zgodnie ze wskazaną w trakcie rekrutacji lokalizacją będziemy kontaktować się telefonicznie.

Wyniki rekrutacji 13.01.2020 r. – 20.01.2020 r.